Międzynarodowa sprzedaż towarów a stosowane prawo

Międzynarodowa sprzedaż towarów – kiedy  podlega ona  Konwencji Narodów Zjednoczonych czyli Konwencji Wiedeńskiej? Konwencja Wiedeńska została sporządzona 11 kwietnia 1980 roku w Wiedniu pod auspicjami ONZ.

Prawo do 40 Euro rekompensaty od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Prawo do 40 Euro rekompensaty od transakcji handlowej – regulacja W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, w tym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wierzycielowi przysługuje poza odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, równowartość kwoty 40 Euro przeliczonej na złote. Powyższe prawa tj. do odsetek oraz rekompensaty w wysokości równowartości 40 Euro […]

Komu członek zarządu składa rezygnację

Komu członek zarządu spółki składa rezygnację stanowiło do niedawna żywo dyskutowane zagadnienie prawne. Sporną pozostawał kwestia, komu członek zarządu składa rezygnację. W tej kwestii do niedawna obserwowano trzy główne stanowiska:

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu przedawnienia

Zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg przedawnienia.  Popularnym sposobem przerwania biegu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej jest podejmowane przez wierzycieli, w przypadku gdy nie mają  oni wszystkich potrzebnych dokumentów koniecznych do wystąpienia z powództwem, a termin przedawnienia ich […]

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej będzie przedmiotem zmian wynikających z obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, które nastąpi razem z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U.2015.978) Warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, dotyczące okresu, na jaki można orzekać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Kary umowne przy odstąpieniu od umowy, również w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta

Do niedawna kary umowne na wypadek odstąpienia od umowy spowodowanego brakiem  płatności od drugiej strony umowy nie znajdowały jednolitego orzecznictwa w Sądzie Najwyższym. Cześć orzeczeń przeczyła legalności takiego rozwiązania, druga część uznawała taką możliwość. Cały problem możliwości zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy sprowadzał się do stwierdzenia, czy odstąpienie jest również dopuszczalne, kiedy […]

Poproszę Caffè latte i kota

W Polsce jeszcze mało znana, ale w Europie Zachodniej coraz Stanach Zjednoczonych idea „share-a-pet” jest nie tylko nowym pomysłem na biznes, ale często formą terapii dla osób starszych, chorych, samotnych albo dla rodzin z dziećmi, które marzą o własnym psie lub kocie, a ich rodzice już niespecjalnie.

Nierzetelna reklama firmy?

Nierzetelna reklama firmy a także  posadzenie o nią może stać się przyczyna poważnych kłopotów nawet wśród gigantów W środę, 31 grudnia 2014 roku wartość akcji firmy Apple spadła o 1.9% jako reakcja na informację, iż przeciwko firmie został złożony pozew zbiorowy. Apple zarzuca się, że w  reklamach zafałszowuje  wielkość użytkową pamięci swoich produktów, podając inną  niż […]

Nierzetelne reklamy są wszędzie.

Nierzetelne reklamy nie są domeną tylko produktów konsumpcyjnych. Zdarza się, że nierzetelne określenia i sformułowania pojawiają się w poważnych instytucjach bankowych oraz w parabankach. W tym artykule skupimy się na typowych przykładach nierzetelnej reklamy stosowanej przez banki.

Jak wejść na rynek w Indiach czyli let’s go India!

Jak wejść na rynek w Indiach? Europejscy producenci rozpatrują wejście na rynek w Indiach zazwyczaj w aspektach tańszej niż w Europie produkcji i większego zysku osiągane ze sprzedaży wyprodukowanych w Indiach rzeczy. Zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z chłonności i możliwości rynku lokalnego.