Regulacja prostytucji w Niemczech.

Regulacja prostytucji w Niemczech czyli  w domu publicznym niczym w fabryce. Regulacja prostytucji w Niemczech nie jest niczym nowym. Niemieckie prawo uregulowało kwestię prostytucji już na początku XXI wieku. Ustawa o prostytucji, w skrócie ProstG, czyli Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Ustawa regulująca stosunki prawne prostytutek) została ogłoszona 20 grudnia 2001roku, a weszła […]

Z polityki do biznesu. Jak się to robi w Niemczech.

Z polityki do biznesu. Polsce daleko jeszcze do standardów panujących w niemieckiej polityce. Gabinet ministrów przyjął właśnie projekt ustawy, zgodnie z którą członkowie rządu będą musieli mieć 18-miesięczną przerwę, nim będą mogli zająć stanowisko i podjąć pracę w gospodarce.

Wypowiedzenie pracy z powodu zawarcia ponownego małżeństwa.

Wypowiedzenie pracy z powodu zawarcia ponownego małżeństwa jest w Niemczech  zgodne z prawem. Sądy państwowe nie mogą lekceważyć tożsamości Kościoła, o ile nie stoi to w sprzeczności z konstytucją. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny (BVerfG)  uchylił właśnie  wyrok wydany przez Federalny Sąd Pracy (BAG) w Erfurcie, który uznał zwolnienie ordynatora  z katolickiego szpitala za nieskuteczne. Lekarz być może będzie […]

Dziedziczenie w Niemczech. Kto może dziedziczyć. Rodzaje testamentów.

Dziedziczenie w Niemczech: kto może dziedziczyć w Niemczech? Każda osoba fizyczna (prywatna), która pozostaje przy życiu w momencie otwarcia testamentu. Nie mogą dziedziczyć ani zwierzęta ani dzieci in spe, czyli takie, które ewentualnie mogłyby się urodzić w przyszłości. Wyjątek stanowią tu dzieci, które w momencie otwarcia testamentu będą już poczęte. Dziedziczyć mogą też osoby prawne, […]

Przepisy podatkowe w Niemczech. Istotne zmiany po 2014 roku.

Przepisy podatkowe w Niemczech – istotne zmiany po 2014 roku. To ważna informacja dla Polaków pracujący i mieszkających w Niemczech. Zmianie uległy kwoty wolne od podatków, ryczałty na dojazd i  wyżywienie, kwoty wydane na utrzymanie drugiego mieszkania oraz kwota, którą mogą odliczyć osoby wychowujące dziecko.

Księgowość w Niemczech. Co trzeba wiedzieć.

Księgowość w Niemczech, czyli co polska firma wiedzieć powinna przed wejściem a niemiecki rynek.  Polska firma, wchodząc lub poszerzając swoją działalność na terenie Niemiec, powinna liczyć się z odmiennością praw i obowiązków księgowych oraz podatkowych, wynikających z prowadzenia działalności na terenie innego kraju.