Instalacja gazów medycznych a stawka VAT jako element kompleksowej umowy w zakresie budowy lub przebudowy obiektów szpitalnych

Instalacja gazów medycznych a stawka VAT, jako element kompleksowej umowy w zakresie budowy lub przebudowy obiektów szpitalnych. Mec. Leszek Zielonka rozpatruje temat  w kontekście prawidłowej stawki podatku VAT i obowiązku odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (błędu w obliczeniu ceny) – orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej sygnatura akt […]

Spłata cudzego długu a zapłata świadczenia w ramach umowy gwarancji

Spłata cudzego długu a zapłata świadczenia w ramach umowy gwarancji przewidzianej w art. 391 kodeksu cywilnego analiza orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 roku sygn.. akt II CSK 185/15. W omawianym wyroku  pod rozwagę poddane zostało zagadnienie prawne, czy gwarant zwalniając się z obowiązku naprawienia szkody i spełniając przyrzeczone świadczenie w rozumieniu art. […]