WSPÓLNICY

Pracę wspólników kancelarii wspomagają radcowie prawni, adwokaci, prawnicy zagraniczni, aplikanci radcowscy oraz pracownicy administracyjni.