Ustawowy obowiązek udzielenia pacjentowi informacji przez lekarza

Ustawowy obowiązek udzielenia Pacjentowi informacji spoczywa na każdej jednostce służby zdrowia. Zdarzają się sytuacje, kiedy personel medyczny skupia się w rozmowie z pacjentem jedynie na pozytywnych aspektach procedury medycznej, która jest pacjentowi proponowana, a pacjent jest zachęcany do wyrażenia zgody na procedurę. Tym czasem na lekarzu prowadzącym spoczywa ustawowy obowiązek udzielenia Pacjentowi informacji.

Zakażenie pacjenta w placówce służby zdrowia.

Zakażenie pacjenta w placówce służby zdrowia (szpital, przychodnia, stacja dializ) może się zdarzyć w wyniku zaniedbania placówki, ale możliwe są też inne przyczyny zaistniałej sytuacji. Sprawy o zadośćuczynienie w sytuacji, gdy doszło do zakażenia pacjenta w placówce służby zdrowia, a następnie sepsy, czyli  specyficznej reakcji  organizmu pacjenta na zakażenie, są dosyć swoiste i trudne dla jednostki służby […]