Nierzetelne reklamy są wszędzie.

Nierzetelne reklamy nie są domeną tylko produktów konsumpcyjnych. Zdarza się, że nierzetelne określenia i sformułowania pojawiają się w poważnych instytucjach bankowych oraz w parabankach.

W tym artykule skupimy się na typowych przykładach nierzetelnej reklamy stosowanej przez banki.

Rachunek bankowy jest reklamowany jako „darmowy”. Tymczasem tabela opłat określa szereg opłat pobieranych przez bank za prowadzenie rachunku. Darmowe prowadzenie konta jest w rzeczywistości realne dopiero po osiągnięciu określonego przez bank limitu wpływów na konto. Dodatkowo bank nie informuje o opłacie za zamknięcie konta, jeśli klient zamyka konto przed upłynięciem określonego okresu od jego otwarcia.

Bank reklamuje wysokie oprocentowanie wkładów pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub lokacie terminowej. Wysokie oprocentowanie jest tym czasem uzależnione od okresu, na jaki środki będą zdeponowane (na ogół kilkuletni). Środki deponowane na krótsze okresy będą już znacznie niżej oprocentowane. Ewentualnie wysokie oprocentowanie jest ograniczone do pewnego czasu, na przykład do kilku miesięcy, lub określonych warunków, na przykład do notowań giełdowych.

Reklamowanie produktów hybrydowych, które łączą dwa lub więcej instrumenty finansowe. Reklama może sugerować wyższe oprocentowanie i bezpieczeństwo takiego produktu niż to jest w rzeczywistości. Faktycznie tylko jeden instrument podlega wyższemu oprocentowaniu. Przemilczane jest również ryzyko związane z inwestowanie w niektóre instrumenty finansowe. Produkty hybrydowe wymagają również większej obsługi i w związku z tym zazwyczaj większych opłat manipulacyjnych. Banki również nie wspominają, że na ogół nie da się wypłacić  wkładu pieniężnego przed ustalonym w umowie terminem.

W materiałach reklamowych widnieje informacja o braku opłat za korzystanie z bankomatów w Polsce i za granicą. Faktycznie, bank nie pobiera opłat za pobieranie gotówki w bankomatach, ale tylko w tych, które należą do danej sieci i ich partnerów.

Bank reklamuje brak opłat za wydanie karty do rachunku, lecz nie informuje o comiesięcznych opłatach za jej użytkowanie.

Zanim podpiszesz umowę na otwarcie rachunku bankowego, wydanie karty i inne usługi bankowe, dokładnie ją przeczytaj. Nie podpisuj, jeśli nie jesteś pewien, że dobrze rozumiesz wszystkie warunki umowy.