Regulacje prawne w rolnictwie w raporcie Banku Światowego

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. Kancelaria podejmuje się spraw związanych między innymi z doradztwem dla hodowców zwierząt futerkowych mięsożernych, pomocą prawną w czasie kampanii anty-futrzarskich oraz obsługą prawną producentów i firm handlujących środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Mec. Leszek Zielonka, wspólnik zarządzający, wziął udział w badaniu przeprowadzonym przez Bank Światowy, którego tematem były […]

Spłata cudzego długu a zapłata świadczenia w ramach umowy gwarancji

Spłata cudzego długu a zapłata świadczenia w ramach umowy gwarancji przewidzianej w art. 391 kodeksu cywilnego analiza orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 roku sygn.. akt II CSK 185/15. W omawianym wyroku  pod rozwagę poddane zostało zagadnienie prawne, czy gwarant zwalniając się z obowiązku naprawienia szkody i spełniając przyrzeczone świadczenie w rozumieniu art. […]

Nasza wizyta w Domu Dziecka Wiosna w Krzydlinie Małej z okazji Bożego Narodzenia 2015.

Z okazji nadchodzących się Świąt Bożego Narodzenia 2015 życzymy wychowankom, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia  Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz pracownikom Domu Dziecka „Wiosna” w Krzydlinie Małej, w powiecie wołowskim, Radosnych Świąt Bożego Narodzenia a także wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2016. Jednocześnie dziękujemy, za zauważenia naszego wsparcia i wspaniałą kartkę wykonaną przez wychowanków Domu Dziecka Wiosna w Krzydlinie […]

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie biegu przedawnienia

Zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerwie bieg przedawnienia.  Popularnym sposobem przerwania biegu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Zawezwanie do próby ugodowej jest podejmowane przez wierzycieli, w przypadku gdy nie mają  oni wszystkich potrzebnych dokumentów koniecznych do wystąpienia z powództwem, a termin przedawnienia ich […]

Ustawowy obowiązek udzielenia pacjentowi informacji przez lekarza

Ustawowy obowiązek udzielenia Pacjentowi informacji spoczywa na każdej jednostce służby zdrowia. Zdarzają się sytuacje, kiedy personel medyczny skupia się w rozmowie z pacjentem jedynie na pozytywnych aspektach procedury medycznej, która jest pacjentowi proponowana, a pacjent jest zachęcany do wyrażenia zgody na procedurę. Tym czasem na lekarzu prowadzącym spoczywa ustawowy obowiązek udzielenia Pacjentowi informacji.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej będzie przedmiotem zmian wynikających z obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, które nastąpi razem z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U.2015.978) Warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, dotyczące okresu, na jaki można orzekać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Kary umowne przy odstąpieniu od umowy, również w przypadku braku zapłaty przez kontrahenta

Do niedawna kary umowne na wypadek odstąpienia od umowy spowodowanego brakiem  płatności od drugiej strony umowy nie znajdowały jednolitego orzecznictwa w Sądzie Najwyższym. Cześć orzeczeń przeczyła legalności takiego rozwiązania, druga część uznawała taką możliwość. Cały problem możliwości zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy sprowadzał się do stwierdzenia, czy odstąpienie jest również dopuszczalne, kiedy […]

Poproszę Caffè latte i kota

W Polsce jeszcze mało znana, ale w Europie Zachodniej coraz Stanach Zjednoczonych idea „share-a-pet” jest nie tylko nowym pomysłem na biznes, ale często formą terapii dla osób starszych, chorych, samotnych albo dla rodzin z dziećmi, które marzą o własnym psie lub kocie, a ich rodzice już niespecjalnie.

Zakażenie pacjenta w placówce służby zdrowia.

Zakażenie pacjenta w placówce służby zdrowia (szpital, przychodnia, stacja dializ) może się zdarzyć w wyniku zaniedbania placówki, ale możliwe są też inne przyczyny zaistniałej sytuacji. Sprawy o zadośćuczynienie w sytuacji, gdy doszło do zakażenia pacjenta w placówce służby zdrowia, a następnie sepsy, czyli  specyficznej reakcji  organizmu pacjenta na zakażenie, są dosyć swoiste i trudne dla jednostki służby […]

Regulacja prostytucji w Niemczech.

Regulacja prostytucji w Niemczech czyli  w domu publicznym niczym w fabryce. Regulacja prostytucji w Niemczech nie jest niczym nowym. Niemieckie prawo uregulowało kwestię prostytucji już na początku XXI wieku. Ustawa o prostytucji, w skrócie ProstG, czyli Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Ustawa regulująca stosunki prawne prostytutek) została ogłoszona 20 grudnia 2001roku, a weszła […]