Wpisy

Międzynarodowa sprzedaż towarów a stosowane prawo

Międzynarodowa sprzedaż towarów – kiedy  podlega ona  Konwencji Narodów Zjednoczonych czyli Konwencji Wiedeńskiej? Konwencja Wiedeńska została sporządzona 11 kwietnia 1980 roku w Wiedniu pod auspicjami ONZ.