Obsługa podmiotów leczniczych

Działających z oparciu o ustawę o działalności leczniczej Dz.U. 2011 Nr 112, poz. 654 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2011112065. Prowadzimy bieżąca obsługę prawną oraz zastępstwo procesowe dla podmiotów leczniczych, w szczególności dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Specjalizacja w obsłudze podmiotów z branży medycznej, rozpoczęła się wraz z udziałem prawników kancelarii w procesach restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na terenie Dolnego Śląska, w tym w ramach ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050780684 .Dla podmiotów tworzących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej realizujemy procesy połączeniowe lub przekształcenia z art. 66 lub 73 ustawy o działalności leczniczej, w tym przygotowujemy plany połączenia i opinie/. Rekomendacje co do przyjmowanego modelu funkcjonowania podmiotów leczniczych i ich form na terenie działania danego powiatu lub województwa. Tworzymy lub pomagamy w tworzeniu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu przewidzianych w art. 53a ustawy o działalności leczniczej oraz sporządzania programów naprawczych przewidzianych w art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Doświadczenie w obszarze pomocy prawnej, podatkowej i organizacyjnej sprawiło, że staliśmy się autorami lub współautorami wielu programów restrukturyzacyjnych, wdrażanych również z powodzeniem w największych szpitalach klinicznych w Polsce. Zespół ekspertów kancelarii zraz ze współpracującymi z nami liderami rynku zarządzania podmiotami leczniczymi posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży medycznej, z powodzeniem wspólnie wdrażamy strategie szpitali, wewnętrzne zasady controllingu i budżetowania, w tym w wielu szpitalach powiatowych a także klinicznych. Radca prawny Leszek Zielonka uczestniczy w procesach restrukturyzacyjnych, między innymi w projektach konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu, czy Strzelińskiego Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Strzelinie, przy udziale audytora w osobie biegłego rewidenta Arkadiusza Mączki. Wskazany zespół wspomagany jest, w zależności od projektów, osobami mającymi doświadczenie zawodowe związane ze służbą zdrowia. Ważnym zakresem uzupełniającym prace prawników i finansistów, jest uzupełnianie wdrażanych rozwiązań o dedykowane platformy informatyczne, stanowiące uzupełnienie działań restrukturyzacyjnych, pomagające w planowaniu i nadzorowaniu realizacji planu finansowego, a także realizowanie skutecznych i świadomych zadań nadzorczych w ramach art. 121 ustawy o działalności leczniczej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia…