Przystąpiliśmy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego

Pragniemy poinformować, że nasz kancelaria, Zielonka – Steckert – Wspólnicy, dołączyła do ISFL, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Rodzinnego (International Society of Family Law).

ISFL jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym. Jego głównym celem jest pogłębianie wiedzy i dyskutowanie różnych aspektów prawa rodzinnego i studium poszczególnych przypadków prawa rodzinnego. Organizacja łączy prawników, adwokatów, sędziów, prawodawców i pracowników uniwersyteckich wykładających prawo rodzinne.

Rozwód w Polsce

W ostatnich latach, nasza kancelaria wyspecjalizowała się w sprawach międzynarodowego prawa rodzinnego i w sprawach transgranicznych. Poza paroma wyjątkami, prawie zawsze reprezentujemy klientów zagranicznych, zarówno obywateli Unii Europejskiej jak i osoby nie będące obywatelami Unii Europejskiej.

Naszych klientów reprezentujemy przed sądami i urzędami oraz przed osobami trzecimi na terenie całej Polski.

Rozwód w Polsce – różne aspekty

Podejmujemy się spraw rozwodowych oraz spraw dotyczących opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, spotkań rodziców z dziećmi a także spraw alimentacyjnych. Podejmujemy się również reprezentowania w sprawach o porwanie rodzicielskie (Konwencja Haska dotycząca porwania dziecka).

Rozwód w Polsce ma również finansowe aspekty, w tym podział firmy po rozwodzie, wprowadzenie ustroju rozdzielności małżeńskiej przed rozwodem oraz podział majątku po rozwodzie. Podejmujemy się również prowadzenia tych spraw. Zajmujemy się również kwestiami legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce po rozwodzie

Nasz zespół

W naszej kancelarii stworzyliśmy zespół, który zajmuje się sprawami klientów zagranicznych lub klientów z Polski, jeśli strona przeciwna jest obcokrajowcem. Nasi adwokaci i radcowie prawni doradzają we wszystkich aspektach sprawy rozwodowej, mając międzynarodowe prawo rodzinne szczególnie na względzie. Nasz stosunek to spraw międzynarodowych jest nie tylko konstruktywny ale i zorientowany na rozwiązanie problemu naszych klientów

Nasze cele

Przystąpienie do ISFL daje nam możliwość nie tylko pogłębienia naszej wiedzy w obszarze prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu międzynarodowego, ale również możliwość dzielenia się naszym doświadczeniem i wiedzą z zajmującymi się podobnymi sprawami kolegami i koleżankami z innych krajów.

Jesteśmy przekonani, że dzielenie się widzą i doświadczeniem przyczyni się do ciągłego podwyższania standardu obsługi naszych klientów.

Naszych anglojęzycznych klientów zapraszamy do odwiedzenia naszych stron divorceinpoland.com oraz http://en.eslzlegal.com/divorce-custody-support-payment-poland.